2023 Giải bài luyện tập chung (tiếp) sgk toán 5 trang 15, 16

Bài học hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với bài luyện tập chung. Trong bài luyện tập hôm nay, chúng ta sẽ giải các dạng toán về cộng trừ phân số và đo độ dài. Bây giờ, các con xem thầy cô hướng dẫn giải bài tập để tham khảo và làm thành thạo hơn các dạng toán này nhé.Giải bài luyện tập chung (tiếp) sgk toán 5 trang 15, 16

B. Bài tập và hướng dẫn giải

Câu 1: Trang 15 – sgk Toán lớp 5

Tính:

a) $\frac{7}{9}+\frac{9}{10}$

b) $\frac{5}{6}+\frac{7}{8}$

c) $\frac{3}{5}+\frac{1}{2}+\frac{3}{10}$

Câu 2: Trang 16 – sgk Toán lớp 5

Tính:

a) $\frac{5}{8}-\frac{2}{5}$

b) $1\frac{1}{10}-\frac{3}{4}$

c) $\frac{2}{3}+\frac{1}{2}-\frac{5}{6}$

Câu 3: Trang 16 – sgk Toán lớp 5

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

$\frac{3}{8}+\frac{1}{4}$

A: $\frac{7}{9}$     B: $\frac{3}{4}$

C:$\frac{5}{8}$      D: $\frac{4}{12}$

Bài Hay  2023 Có ý kiến cho rằng, trong các di sản văn hoá vật thể, chỉ cần bảo vệ di tích lịch sử – văn hoá và danh lam thắng cảnh, | SBT công dân 7 cánh diều

Câu 4: Trang 16 – sgk Toán lớp 5

Viết các số đo độ dài (theo mẫu):

a) 9m 5dm;         b) 7m 3dm;          

c) 8dm 9cm;       d) 12cm 5mm.

Mẫu:  9m 5dm= 9m + $\frac{5}{10}$=$9\frac{5}{10}$m

Câu 5: Trang 16 – sgk Toán lớp 5

Biết $\frac{3}{10}$ quãng đường AB dài 12km. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu ki – lô – mét?

Giải câu 5 trang 16 toán 5 - Bài luyện tập chung (tiếp)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *