2023 Giải bài luyện tập chung (tiếp theo) sgk toán 5 trang 16,17

Hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với bài luyện tập chung. Trong bài luyện tập hôm nay, chúng ta sẽ giải các dạng toán về nhân chia phân số và đo độ dài. Bây giờ, các con xem thầy cô hướng dẫn giải bài tập để tham khảo và làm thành thạo hơn các dạng toán này nhé.Giải bài luyện tập chung (tiếp theo) sgk toán 5 trang 16,17

B. Bài tập và hướng dẫn giải

Câu 1: Trang 16 – sgk Toán lớp 5

Tính:

$\frac{7}{9}\times \frac{4}{5}$           $\frac{1}{5}:\frac{7}{8}$

$2\frac{1}{4}\times 3\frac{2}{5}$       $1\frac{1}{5}: 1\frac{1}{3}$

Câu 2: Trang 16 – sgk Toán lớp 5

Tìm x:

x +$\frac{1}{4}=\frac{5}{8}$

x -$\frac{3}{5}=\frac{1}{10}$

$x \times \frac{2}{7}=\frac{6}{11}$

x :$\frac{3}{2}=\frac{1}{4}$

Câu 3: Trang 17 – sgk Toán lớp 5

Viết các số đo độ dài:

a) 2m 15cm;     b) 1m 75cm;     c) 5m 36 cm;      d) 8m 8cm.

Bài Hay  2023 Hợp chất khí với hydrogen của nguyên tố X có công thức XH4, được sử dụng làm tác nhân ghép nối để bám dính các sợi như sợi thủy tinh và sợi carbon. Oxide cao nhất của X chứa 53,3% oxygen về khối lượng, thường được dùng để sản xuất kính cửa sổ, lọ thủy tin | SBT Hoá học 10 Chân trời sáng tạo

Câu 4: Trang 17 – sgk Toán lớp 5

Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một mảnh đất hình chữ nhật kích thước như hình vẽ dưới đây.

Giải bài luyện tập chung (tiếp theo)

Sau khi đào ao và làm nhà thì diện tích phần đất còn lại là:

A. 180 m2

B. 1400 m2

C. 1800 m2

D. 2000 m2

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *