2023 Giải bài luyện tập sgk toán 5 trang 21

Câu 1: Trang 21 – sgk toán lớp 5

Một người mua 25 quyển vở, giá 3000 đồng một quyển thì vừa hết số tiền đang có. Cũng với số tiền đó, nếu mua vở với giá 1500 đồng một quyển thì người đó mua được bao nhiêu quyển vở?

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Trong các thói quen ăn uống khoa học, em đã có thói quen nào và chưa có thói quen nào?

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *