2023 Giải SBT bài 1 Góc ở vị trí đặc biệt | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 2: Cho các cặp tia Oa và Ob, Oc và Od là các cặp tia đối nhau. Tìm số đo góc aOc, bOc, bOd, aOd trong mỗi trường hợp sau:

a) $\widehat{aOc} = 75^{\circ}$

b) $\widehat{aOc}+\widehat{bOd}=140^{\circ}$

c) $\widehat{aOc}+\widehat{bOd}=\widehat{bOc}+\widehat{aOd}$

d) $\widehat{bOc}-\widehat{aOc}=10^{\circ}$

e) $\widehat{bOc}= 2\widehat{aOc}$

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Vật liệu nào sau đây phản xạ âm kém nhất?

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *