2023 Giải SBT bài 10 Quy tắc Octet | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

10.2. Theo quy tắc octet, khi hình thành liên kết hoa học, các nguyên tử có xu hướng nhường, nhận hoặc góp chung electron để đạt tới cấu hình electron bền vững giống như

A. kim loại kiềm gần kề.

B. kim loại kiêm thổ gân kề.

C. nguyên tử halogen gần kề.

D. nguyên tử khí hiếm gần kề.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Viết các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp: | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *