2023 Giải SBT bài 4 Định lí | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 28: Cho định lí: “Nếu hai đường thẳng xx’, yy cắt nhau tại O và góc xOy là góc vuông thì các góc x’Oy, x’Oy’, xOy’ cũng là góc vuông”.

a) Vẽ hình minh họa nội dung định lí trên.

b) Viết giả thiết, kết luận của định lí trên.

c) Chứng minh định lí trên

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Hãy đặt câu với mỗi từ trên để thể hiện mong muốn của em về những điều cần làm cho cuộc sống trên Trái Đất tốt đẹp hơn. | VBT Tiếng Việt 3 Cánh diều tập 2

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *