2023 Giải SBT bài 5: Trồng cây rừng | SBT công nghệ 7 cánh diều

Câu 1. Ý nào không phải là mục đích của việc trồng cây rừng?

A. Mở rộng diện tích rừng.

B. Phủ xanh đất trống, đồi trọc.

C. Mở rộng diện tích đất trồng trọt.

D. Tạo việc làm, mang lại thu nhập cho người dân.

Câu 2. Thời vụ phù hợp với việc trồng rừng ở miền Bắc nước ta là:

A. Mùa xuân và mùa hè.

B. Mùa xuân và mùa thu.

C. Mùa hè và mùa đông.

D. Tất cả các mùa trong năm.

Câu 3. Thời vụ phù hợp với việc trồng rừng ở miền Trung và miền Nam nước ta là:

A. Mùa xuân và mùa hè.

B. Mùa xuân và mùa thu.

D. Tất cả các mùa trong năm.

C. Mùa mưa.

Câu 4. Cho các bước làm đất trồng cây rừng nhưng thứ tự bị sắp xếp không đúng như sau:

Bài Hay  2023 Một cái bể sâu 1,2 m chứa đầy nước. Một tia sáng Mặt Trời rọi vào mặt nước bể, dưới góc tới i, $\tan i = \frac{4}{3}$.

(1). Phát dọn cây dại, cỏ dại

(2). Trộn đất màu với phân bón

(3). Lấp đất màu đã trộn phân bón vào hố trước

(4). Đào hố trồng

(5). Cuốc thêm đất xung quanh, loại bỏ cỏ dại và lấp đầy hố Hãy khoanh tròn vào đáp án có thứ tự các bước làm đất trồng cây rừng đúng.

A. (1)→ (2)→ (3) → (4) → (5)

B. (1)(2)(4)→ (3)→ (5)

C. (1)(4)(3)→ (2) → (5)

D. (1)(4)(2)→ (3) → (5)

Câu 5. Hãy điền tên các bước làm đất trồng cây rừng với các hình ảnh phù hợp.

Câu 6.

Cho các bước trồng rừng bằng cây con có bầu nhưng thứ tự bị sắp xếp không đúng như sau: (1). Tạo lỗ trong hố đất trồng cây

(3). Lấp đất và nén lần 1

(2). Rạch túi bầu

(4). Vun gốc 

(5). Đặt bầu cây vào giữa hố đất

Bài Hay  2023 Yếu tố quyết định sự phát triển rực rỡ của nền văn minh Đại Việt là | SBT Lịch sử 10 Cánh diều

(6). Lấp đất và nén lần 2

Hãy khoanh vào đáp án có thứ tự các bước trồng rừng bằng cây con có bầu đúng.

A. (1)→ (2)→ (3) → (4) → (5) → (6)

B. (1)→ (2)→ (5)→ (3) → (6) → (4)

C. (1)→ (2)→ (4)→ (3) → (5)→ (6)

D. (1) (2) (3) → (6) → (5) → (4)

Câu 7. Cho các bước trồng rừng bằng cây con rễ trần nhưng thứ tự bị sắp xếp không đúng như sau:

(1). Tạo lỗ trong hố đất trồng cây

(3). Đặt cây con vào giữa hố đất

(2). Lấp đất kín gốc cây

(4). Vun gốc

(5). Nén đất

Hãy khoanh vào đáp án có thứ tự các bước trồng rừng bằng cây con rễ trần đúng.

A. (1) (2) (3) → (4) → (5)

B. (1) (2) (5)→ (3)→ (4)

C. (1)→ (3)→ (2)→ (5)→ (4)

D. (1)→ (3)→ (4)→ (2)→ (5)

Câu 8. Hãy nối các nội dung ở cột (1) và (2) với nhau để thể hiện ưu điểm và nhược điểm của trồng rừng bằng cây con có bầu và trồng rừng bằng cây con rễ trần.

Bài Hay  2023 Tại một xí nghiệp lắp ráp xe đạp, trong một ngày số sản phẩm làm được của ba tổ A, B, C tỉ lệ với các số 6; 7; 8 | SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo

Câu 9. Liên hệ thực tế và cho biết những loại cây rừng nào thường được trồng bằng cây con rễ trần? Vì sao?

Câu 10. Liên hệ thực tế, tìm hiểu về Tết trồng cây được tổ chức ở địa phương em và cho biết: thời gian trồng, địa điểm trồng, những người tham gia trồng, số lượng cây, loại cây trồng, ý nghĩa của Tết trồng cây,

Câu 11. Tình huống: Trường em mới được chính quyền địa phương giao cho một khu đất rộng để làm vườn trường. Hãy đề xuất với nhà trường một số loại cây trồng, cách trồng, mục đích trồng các loại cây đó ở vườn trường.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *