2023 Giải SBT bài 5: Vị trí địa lí, phạm vi, và đặc điểm tự nhiên của Châu Á | SBT Lịch sử và Địa lí 7 cánh diều

Câu 1. Châu Á không tiếp giáp với đại dương nào sau đây?

A. Bắc Băng Dương.

B. Thái Bình Dương.

C. Đại Tây Dương.

D. Ấn Độ Dương.

Câu 2. So với các châu lục khác trên thế giới, châu Á có diện tích

A. lớn thứ hai.

B. lớn nhất.

C. lớn thứ ba.

D. nhỏ nhất.

Câu 3. Lãnh thổ châu Á trải dài từ

A. vòng cực Bắc đến vòng cực Nam.

C. vùng cực Bắc đến khoảng 10N.

B. chí tuyến Bắc đến vòng cực Nam.

D. vòng cực Bắc đến chí tuyến Nam.

Câu 4. Ý nào sau đây đúng với đặc điểm địa hình châu Á?

A. Đồng bằng và trung du chiếm 3/4 diện tích châu lục.

Bài Hay  2023 https://tech12h.com/bai-hoc/giai-vbt-tieng-viet-3-canh-dieu-bai-2-em-da-lon-bai-viet-3-giat-ao.html

B. Đại bộ phận là đồng bằng và các vùng đất thấp.

C. Núi cao và sơn nguyên chiếm 3/4 diện tích châu lục.

D. Núi, cao nguyên và sơn nguyên chiếm 3/4 diện tích châu lục.

Câu 5. Nhận định nào sau đây đúng với khí hậu châu Á?

A. Có đầy đủ các đới khí hậu.

B. Chủ yếu thuộc đới khí hậu ôn đới.

C. Phần lớn thuộc đới khí hậu xích đạo.

D. Không nằm ở đới khí hậu cực và cận cực.

Câu 6. Việt Nam thuộc đới khí hậu nào?

A. Đới khí hậu ôn đới.

B. Đới khí hậu cận nhiệt đới.

C. Đới khí hậu nhiệt đới.

D. Đới khí hậu xích đạo.

Câu 7. Hồ nào sau đây không thuộc châu Á?

A. Hồ Vích-to-ri-a.

B. Hồ Ban-khát.

C. Hồ A-ran.

D. Hồ Bai-can.

Câu 8. Nối tên đồng bằng ở cột A với tên dòng sông chính bồi đắp nên đồng bằng đó ở cột B sao cho đúng.

Bài Hay  2023 Trống đồng Ngọc Lũ là một trong những chiếc trống đồng cổ hiện được lưu trữ ở Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. | SBT Toán 7 Cánh diều

Câu 9: Hãy lập bảng theo mẫu sau để thể hiện đặc điểm và ý nghĩa của thiên nhiên với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên ở Châu Á

Yếu tố

Đặc điểm

Ý nghĩa

Địa hình và khoáng sản

 

 

Khí hậu

 

 

Sông ngòi

 

 

 

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *