2023 Giải SBT bài 6: Chăm sóc rừng cây sau khi trồng | SBT công nghệ 7 cánh diều

Câu 1. Khoanh tròn vào các ý thể hiện mục đích của việc chăm sóc cây rừng.

A. Hạn chế sự phát triển của cỏ dại, sâu bệnh.

B. Làm đất tơi xốp.

C. Mở rộng diện tích đất rừng.

D. Bổ sung thêm dinh dưỡng cho cây rừng.

E. Khai thác gỗ, củi cho con người.

G. Giúp cây rừng sinh trưởng và phát triển tốt.

H. Tạo việc làm, nâng cao thu nhập.

Câu 2. Hãy nối các nội dung ở cột (1) với nội dung cột (2) để làm rõ thời gian, số lần chăm sóc cây rừng sau khi trồng.

Câu 3. Những hình ảnh sau thể hiện công việc gì trong chăm sóc cây rừng?

Câu 4. Hãy điền mục đích của từng công việc chăm sóc cây rừng vào bảng sau.

Bài Hay  2023 Muốn so sánh các thành phần trong toàn bộ dữ liệu ta nên dùng: | SBT Toán 7 Kết nối tri thức

Công việc chăm sóc cây rừng

Mục đích

1. Làm hàng rào bảo vệ rừng

 

2. Xới đất, vun gốc cho cây rừng

 

3. Bón thúc cho cây rừng

 

4. Tỉa và trồng dặm

 

5. Phát quang cây dại, làm cỏ xung quanh gốc cây

 

Câu 5.Tìm hiểu và mô tả cách chăm sóc một số loại cây rừng hoặc cây xanh địa phương em.

Câu 6. Tình huống: Trong dịp Tết trồng cây vừa qua, các bạn học sinh lớp em được tham gia trồng rừng hoặc trồng cây xanh ở địa phương. Vận dụng kiến thức đã học, hãy đề xuất các công việc cần làm để chăm sóc cây rừng hoặc cây xanh lớp em vừa trồng.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *