2023 Giải SBT bài 6: Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Á | SBT địa lí 7 chân trời sáng tạo

Câu 1: Dựa vào bảng số liệu dưới đây: 

– Nhận xét về sự gia tăng dân số châu Á trong giai đoạn 2000-2020.

– Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của châu Á có xu hướng thay đổi như thế nào?

– Mật độ dân số của châu Á có xu hướng thay đổi như thế nào?

Trả lời:

Giai đoạn

Số dân tăng thêm

(tỉ người)

Tỉ lệ gia tăng

tự nhiên giảm đi (%)

Mật độ dân số

tăng thêm (người/km2).

2000 – 2005

0,24

0,12

7

2005 – 2010

0,23

0,09

8

2010 – 2015

0,22

0,1

7

2015 – 2020

0,21

0,14

7

– Sự gia tăng dân số châu Á trong giai đoạn 2000-2020 có sự tăng dần.

– Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của châu Á có xu hướng giảm dần. 

Bài Hay  2023 Cho hai đoạn thẳng AC và BD cắt nhau tại điểm O sao cho OA = OB = OC = OD như Hình 4.30. | SBT Toán 7 Kết nối tri thức

– Mật độ dân số của châu Á tăng dần. 

Câu 2: Dựa vào hình 6.1 trong SGK, hãy hoàn thành bảng dưới đây: 

Trả lời: 

Mật độ dân số

(người/km2)

Quốc gia

Trên 100 người/km2

Trung Quốc, Ấn Độ, In đô nê xi a, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kì, Li Bang, Xi ri, Việt Nam..

Từ 51 đến 100 người/km2

Ma ni na, I ran, Ap-ga-ni-xtan, U-dơ-bê-ki-xtan, I-rắc

Từ 25 đến 50 người/km2

Lào, Tajikittan

Dưới 25 người/km2

Liên Bang Nga, Ả rập xê út

Câu 3: Hãy nối các đô thị (ở cột A) với các quốc gia (ở cột B) cho phù hợp.

Trả lời: 

Media VietJack

Câu 4: Hãy điền Đúng (Đ) hoặc Sai (S) vào ô ¨ ở cuối các câu dưới đây. Nếu thông tin sai, hãy sửa lại cho đúng.

Trả lời: 

1. Châu Á là nơi ra đời của các tôn giáo lớn, bao gồm Ki-tô giáo, Hồi giáo. -> Đ

Bài Hay  2023 Giải SBT bài 5: Nghệ thuật truyền thống | SBT Ngữ Văn 10 chân trời

2. Châu Á đứng đầu thế giới về số lượng các đô thị có quy mô dân số lớn. -> Đ

3. Ki-tô giáo và Hồi giáo đều ra đời trên vùng đất Nam Á. -> S

Sửa lại: Ki-tô giáo và Hồi giáo đều ra đời trên vùng đất Tây Nam Á

4. Cơ cấu dân số theo giới của các nước châu Á thường có tỉ lệ nam cao hơn nữ. -> Đ

Câu 5: Hãy khoanh tròn vào chữ cái ứng với ý đúng.

1. Năm 2020, châu Á (chưa tính Liên bang Nga) có mật độ dân số là

A. 143 người/km2.

B. 147 người/km2.

C. 149 người/km2.

D. 150 người/km2.

Trả lời: D

2. Dân cư châu Á thuộc chủng tộc nào là chủ yếu?

A. Môn-gô-lô-it

B. Ơ-rô-pê-ô-ít

C. Ô-xtra-lô-it

D. Nê-grô-it

Trả lời: A

3. Phật giáo ra đời ở quốc gia nào của châu Á?

A. Ấn Độ 

B. Trung Quốc

Bài Hay  2023 Hãy đánh dấu (-) vào ô trước tên ngành sản xuất có sử dụng nguyên liệu từ rừng. | SBT công nghệ 7 chân trời

C. Thái Lan

D. Lào

Trả lời: A

4. Quốc gia có  dân số đông thứ hai ở châu Á (năm 2020) là

A. Ấn Độ.

B. Trung Quốc.

C. In-do-nê-xi-a.

D. Nhật Bản.

Trả lời: A

5. Đa số các quốc gia châu Á có

A. cơ cấu dân số già là chủ yếu.

B. cơ cấu dân số trẻ là chủ yếu.

C. cơ cấu dân số bước vào giai đoạn già hoa.

D. cơ cấu dân số bước vào giai đoạn dân số vàng.

Trả lời:  B

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *