2023 Giải SBT bài 6: Giới thiệu về liên kết hóa học

6.13. Đơn chất magnesium và đơn chất chlorine phản ứng với nhau tạo thành hợp chất magnesium chloride, là hợp chất có cấu trúc tinh thể.

a) Vẽ sơ đồ mô tả sự hình thành liên kết ion trong hợp chất MgCl từ các nguyên tử Mg và Cl (xem hình 6.2, trang 37 SGK). Cho biết số proton trong hạt nhân của Mg là 12 và của Cl là 17.

b)Lập bảng mô tả một số tính chất của đơn chất magnesium, đơn chất chlorine và hợp chất magnesium chloride. Các tính chất bao gồm:

(i) thể của chất ở nhiệt độ phòng (25 °C).

(ii) tính tan trong nước (hoặc phản ứng với nước).

(iii) màu sắc.

(iv) tính dẫn điện.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Điều nào dưới đây không đúng với vai trò của thức ăn đối với sự sinh trưởng của động vật?

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *