2023 Giải SBT bài 6: Xu hướng biến đổi một số tính chất của nguyên tử các nguyên tố trong một chu kì và trong một nhóm | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

6.11. Cho các nguyên tố sau: K (Z = 19), N (Z = 7), Si (Z = 14), Mg (Z = 12). Dãy gồm các nguyên tố được sắp xếp theo chiều giảm dần bán kính nguyên tử từ trái sang phải là

A. N, Si, Mg, K                B. Mg, K, Si, N

C. K, Mg, N, Si                D. K, Mg, Si, N

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 “Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân”. Em hiểu thế nào về quy định này? | GDCD 12 (Trang 93 – 109 SGK)

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *