2023 Giải SBT Bài 7: Các cuộc cách mạng công nghiệp thời kỳ cận đại | SBT Lịch sử 10 kết nối tri thức

BÀI TẬP 1: Hãy xác định chỉ một ý trả lời đúng cho các câu hỏi từ 1 đến 11 dưới đây

Câu 1. Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất diễn ra đầu tiên ở đâu?

A. Anh. C. Pháp.

B. Đức. D. Mỹ.

Câu 2. Ý nào không phản ánh đúng điều kiện ở nước Anh khi tiến hành cách mạng công nghiệp?

A. Tình hình chính trị ổn định từ sau cách mạng tư sản.

B. Nước Anh có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú.

C. Tích luỹ tư bản nguyên thuỷ dồi dào.

D. Xuất hiện nhiều công trường thủ công ở các thành thị.

Câu 3. Phong trào ‘rào đất cướp ruộng” dùng đề chỉ hiện tượng gì?

Bài Hay  2023 Giải câu 3 bài Luyện tập chung Toán 5 trang 61

A. Tranh giành ruộng đất giữa các lãnh chúa phong kiến.

B. Nông nô đấu tranh bảo vệ ruộng đất của mình.

C. Quý tộc phong kiến thôn tính ruộng đất của nhau.

D. Quý tộc phong kiến tước đoạt ruộng đất của nông nô đề chăn nuôi cừu.

Câu 4. Những thành tựu cơ bản của Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất là

A. máy kéo sợi, máy dệt, máy hơi nước, đầu máy xe lửa.

B. máy dệt, máy kéo sợi, máy hơi nước, máy bay.

C. máy dệt, máy kéo sợi, ô tô, máy hơi nước.

D. máy dệt, máy hơi nước, tàu thuỷ, điện thoại.

Câu 5. Giêm Oát là người đã phát minh ra

A. con thon bay. C. máy hơi nước.

B. máy dệt. D. đâu máy xe lửa.

Câu 6. Cách mạng công nghiệp lần thứ hai diễn ra mạnh mẽ ở các nước nào?

Bài Hay  2023 Hoá trị của một nguyên tố là con số biểu thị khả năng liên kết của r nguyên tố này với nguyên | SBT Khoa học tự nhiên 7 cánh diều

A. Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Nhật Bản.

B. Anh, Đức, Nhật Bản, Trung Quốc.

C. Đức, Án Độ, Mỹ, Trung Quốc.

D. Anh, Mỹ, Nga, Nhật.

Câu 7. Những thành tựu cơ bản của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ hai là gì?

A. Máy hơi nước, điện thoại, điện, ô tô.

B. Điện, điện thoại, ô tô, máy bay.

C. Ô tô, máy bay, máy tính, internet.

D. Điện thoại, điện, ô tô, tàu hoả.

Câu 8. Tô-mát Ê-đi-xơn là người đã phát minh ra

A. bóng đèn sợi đốt trong. C. vô tuyến điện.

B. dòng điện xoay chiều. D. điện thoại.

Câu 9. “Ông vua” xe hơi nước Mỹ là ai?

A. Gu-li-ê-li-nô Mác-cô-ni.

B. Hen-ri Pho.

C. Ni-cô-la Tét-la.

D. Mai-cơn Pha-ra-đây.

Câu 10. Ai là người đã phát minh ra phương pháp sử dụng lò cao trong luyện kim?

A. A-lếch-xan-đơ Gra-ham Beo.

B. Hen-ri Bê-sê-mơ.

Bài Hay  2023 Phân biệt sự giống nhau và khác nhau giữa khiếu nại và tố cáo bằng cách ghi ý kiến của em vào bảng dưới đây. | GDCD 12 (Trang 68 – 82 SGK)

C. Mai-cơn Pha-ra-đây.

D. Anh em nhà Rai.

Câu 11: Cách mạng công nghiệp thời kỳ cận đại không có những tác động nào sau đây?

A. Thúc đẩy sự phát triển kinh tế, nâng cao năng suất lao động.

B. Hình thành và phát triển các trung tâm công nghiệp, thành thị.

C. Gây ô nhiễm môi trường, bóc lột phụ nữ, trẻ em, xâm chiếm thuộc địa.

D. Thúc đẩy toàn cầu hoá, tự động hoá, thương mại điện tử, tự do thông tin. 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *