2023 Giải SBT bài 7: Văn hoá Trung Quốc | SBT Lịch sử và Địa lí 7 cánh diều

Câu 1. Hệ tư tưởng thống trị trong đời sống chính trị, xã hội Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX là

A. Nho giáo.

B. Đạo giáo.

C. Thiên Chúa giáo.

D. Phật giáo.

Câu 2. Những tôn giáo nào sau đây đóng vai trò quan trọng trong đời sống chính trị, xã hội và văn hoá Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX?

A. Hồi giáo, Đạo giáo.

B. Phật giáo, Đạo giáo.

C. Phật giáo, Hồi giáo

D. Thiên Chúa giáo, Đạo giáo.

Câu 3. Nhận xét nào sau đây phản ánh đúng về thành tựu trong kiến trúc của Trung Quốc thời phong kiến?

A. Chịu ảnh hưởng của kiến trúc Hin-đu giáo.

B. Không có nhiều công trình kiến trúc đặc sắc.

Bài Hay  2023 Bài tập 3. Trang 58 VBT Toán 3 tập 2 | VBT Toán 3 cánh diều

C. Nhiều công trình kiến trúc đặc sắc đã trở thành biểu tượng của văn hoá Trung Quốc.

D. Không có tầm ảnh hưởng ra bên ngoài.

Câu 4. Hãy đặt các cụm từ sau đây vào chỗ chấm (…) để có nội dung đúng về thành tựu kĩ thuật Trung Quốc thời phong kiến:

A. dệt lụa tơ tằm; B. đồ sứ; C. khai thác hầm mỏ; D. làm giấy; E. chế tạo thuốc súng.

Tiếp nối thành tựu kĩ thuật từ thời kì cổ đại, các lĩnh vực…. (1), ….. (2), làm đồ gốm tiếp tục được duy trì và có bước phát triển mới. Bên cạnh đó, một số lĩnh vực, ngành nghề mới xuất hiện hoặc có nhiều tiến bộ như làm….. (3), ….. (4), . (5). La bàn đi biển và bánh lái tàu thuyền cũng có nhiều cải tiến mới.

Câu 5. Hãy kể tên ba tác phẩm văn học nổi tiếng của Trung Quốc thời phong kiến. Tác phẩm nào gắn với tuổi thơ của nhiều thế hệ người Việt Nam?

Bài Hay  2023 Nước đá nhẹ hơn nước lỏng vì | SBT Sinh học 10 kết nối tri thức

Câu 6. Bằng những hiểu biết của bản thân và tìm hiểu thêm các nguồn thông tin phù hợp, hãy viết một đoạn văn ngắn về ảnh hưởng của văn hoá Trung Quốc đến khu vực châu Á.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *