2023 Giải SBT Bài 8: Các cuộc cách mạng công nghiệp thời kỳ hiện đại | SBT Lịch sử 10 kết nối tri thức

BÀI TẬP 1: Hãy xác định chỉ một ý trả lời đúng cho các câu hỏi từ 1 đến 9 dưới đây.

Câu 1. Cách mạng công nghiệp lần thứ ba diễn ra trong thời gian nào?

A. Từ nửa sau thế kỉ XIX đến trước Chiến tranh thế giới thứ nhát (1914).

B. Từ sau Chiến tranh thé giới thứ nhất (1918) đến trước Chiến tranh thế giới thứ hai (1939).

C. Nửa sau thế kỉ XX.

D. Từ nửa sau thế kỉ XX đến nay.

Câu 2. Ý nào không phản ánh đúng bối cảnh lịch sử dẫn đến cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ ba?

A. Những tiến bộ của khoa học, kĩ thuật vào đầu thế kỉ XX.

B. Cuộc đua vũ trang giữa các cường quốc.

Bài Hay  2023 Bài tập 1. Trang 9 VBT Toán 3 tập 2 | VBT Toán 3 cánh diều

C. Sự vơi cạn các nguồn tài nguyên hoá thạch.

D. Xu thế toàn cầu hoá.

Câu 3. Những thành tựu cơ bản của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ ba là gì?

A. Máy tính, rô-bốt, internet, vệ tinh nhân tạo.

B. Máy bay, máy tính, internet, vệ tinh nhân tạo.

C. Máy tính, rô-bốt, internet, trí tuệ nhân tạo.

D. Tên lửa, rô-bốt, intemet, vệ tinh nhân tạo.

Câu 4. Máy tính cá nhân đầu tiên do ai phát minh?

A. Sfip Gióp.

B. Bin Gết.

C. Pôn A-len và Bin Gết.

D. Prét-pơ Éc-cơ.

Câu 5. Máy tinh Mác-xin-tốt là của hãng nào?

A. Mai-cờ-rô-sốp.

B. Áp-pô.

C. Lê-nô-vô.

D. Sam-sung.

Câu 6. Ai là người đã phát minh ra mạng lưới toàn cầu?

A. Stip Gióp.

B. Tim Bécnơ.

C. Giôn Su-li-van.

D. Bin Gết.

Câu 7. Người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng là ai?

Bài Hay  2023 Tìm tập xác định của mỗi hàm số | SBT toán 10 Cánh diều

A. U. Ga-ga-rin.

B. Neo Am-strong.

C. Phạm Tuân.

D. Bu A-đin.

Câu 8. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư bắt đầu khi nào?

A. Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945).

B. Từ sau cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới (1973).

C. Từ khi Chiến tranh lạnh kết thúc (1991).

D. Từ đầu thế kỉ XXI.

Câu 9. Trong các phát minh sau, phát minh nào không phải là thành tựu tiêu biểu của Cách mạng công nghiệp lân thứ tư?

A. Trí tuệ nhân tạo.

B. Dữ liệu lớn.

C. Internet.

D. Điện toán đám mây.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *