2023 Giải SBT bài 8: Định luật tuần hoàn. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

8.11. Cấu hình electron theo lớp của năm nguyên tố X, Q, Z, A, D như sau

X: 2, 2;             Q: 2, 8, 8, 2;              Z: 2, 7;

A: 2, 8, 8, 7;     D: 2

a) Nêu vị trí của mỗi nguyên tố trong bảng tuần hoàn.

b) Xác định kim loại mạnh nhất, phi kim mạnh nhất, nguyên tố kém hoạt động nhất trong số chúng. Giải thích.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Đánh dấu X vào ô tương ứng trong bảng về việc giữ vệ sinh xung quanh nhà ở của em | VBT Tự nhiên và xã hội 3 cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *