2023 Giải SBT bài 8: Đồ thị quãng đường – thời gian | SBT Khoa học tự nhiên 7 cánh diều

8.1

Một vật chuyển động có đồ thị quãng đường – thời gian như hình 8.1.

a) Hãy tính tốc độ của vật trên từng giai đoạn OA, AB, BC và CD.

b) Trong giai đoạn nào, vật chuyển động nhanh nhất?

8.2

Bảng dưới đây ghi thời gian và quãng đường chuyển động tương ứng của một vận động viên chạy trên quãng đường dài 100 m kể từ khi xuất phát.

Quãng đường (m)

0

10,0

25,0

45,0

65,0

85,0

105,0

Thời gian (s)

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

a) Sử dụng dữ liệu đã cho, hãy vẽ đồ thị quãng đường – thời gian của vận động viên. b) Hãy sử dụng đồ thị đã vẽ để trả lời các câu hỏi sau:

Bài Hay  2023 Quan sát hình 4 và cho biết: | SBT Lịch sử 10 Cánh diều

– Vận động viên đã đi được bao xa trong 1,0 s đầu tiên?

– Xác định tốc độ của vận động viên trong khoảng thời gian từ 4,0 s đến 10,0 s.

– Vận động viên cần thời gian bao lâu để hoàn thành 100 m?

8.3

Hình 8.2 là đồ thị quãng đường thời gian của xe buýt trong một phần hành trình. Trên đồ thị, hãy đánh dấu giai đoạn mà xe buýt chuyển động nhanh hơn giai đoạn còn lại.

 

 

8.4

Tuấn rời nhà đi tới trường với tốc độ không đổi. Sau khi đi được một đoạn, Tuấn nghĩ rằng mình để quên chiếc bút nên quay về nhà để lấy nó. Tuy nhiên, khi đang về nhà, Tuấn kiểm tra lại thì thấy bút đang nằm trong cặp sách của mình nên tiếp tục đi đến trường. Để kịp giờ đến trường, Tuấn đã đi nhanh hơn. Hãy chỉ ra từng giai đoạn trong hành trình đến trường của Tuấn tương ứng với đoạn thẳng nào trên đồ thị hình 8.3.

Bài Hay  2023 Giải câu 5 bài 23 Sinh học 12 trang 102 | Trang 97 - SGK

8.5

Hãy mô tả hành trình của một xe có đồ thị quãng đường – thời gian như hình 8.4.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *