2023 Giải SBT bài 8: Khái quát lịch sử Ấn Độ thời phong kiến | SBT Lịch sử và Địa lí 7 cánh diều

Câu 1. Nội dung nào sau đây không đúng với điều kiện tự nhiên của Ấn Độ? 

A. Có ba mặt giáp biển, thuận lợi cho hoạt động thương mại.

B. Nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa.

C. Địa hình chỉ có cao nguyên cùng những cánh rừng nguyên sinh.

D. Có những đồng bằng màu mỡ, thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp.

Câu 2. Trong tiến trình phát triển của lịch sử, Ấn Độ thời phong kiến không có vương triều nào sau đây?

A. Đông Ấn.

B. Đê-li.

C. Mô-gôn.

D. Gúp-ta.

Câu 3. Vương triều nào sau đây có vai trò to lớn trong việc thống nhất Ấn Độ vào thế kỉ IV?

Bài Hay  2023 Viết một số kết quả của hoạt động phát triển cộng đồng mà em đã tham gia | SBT Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 chân trời sáng tạo

A. Vương triều Hồi giáo Đê-li.

B. Vương triều Gúp-ta.

C. Vương triều Mô-gôn.

D. Vương triều của người Thổ.

Câu 4. Nét đặc trưng trong quan hệ xã hội ở Ấn Độ từ thời cổ đại đến thời phong kiến là chế độ

A. đẳng cấp.

B. A-pác-thai.

C. gia nô.

D. bình đẳng.

Câu 5. Từ đầu thế kỉ XIII, cùng với mâu thuẫn giữa các đẳng cấp, trong xã hội Ấn Độ còn có mâu thuẫn giữa người Ấn Độ giáo với

A. thực dân Pháp.

B. thực dân Anh.

C. người Hồi giáo.

D. thợ thủ công.

Câu 6. Nội dung nào sau đây là một trong những chính sách tích cực của Vương triều Mô-gôn để hoà hợp tôn giáo và dân tộc ở Ấn Độ?

A. Xác lập sự thống trị của Hồi giáo trên cả nước.

B. Yêu cầu các quý tộc gốc Mông Cổ phải từ bỏ Hồi giáo.

Bài Hay  2023 Viết ý kiến của giáo viên dành cho cả lớp và cho em (nếu có). | SBT Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 chân trời sáng tạo

C. Liên kết với quý tộc gốc Mông Cổ, Hồi giáo, Ấn Độ giáo.

D. Không sử dụng quý tộc gốc Mông Cổ trong chính quyền.

Câu 7. Thời phong kiến ở Ấn Độ kết thúc với sự kiện nào sau đây?

A. Pháp xâm lược và đặt ách cai trị.

B. Vương triều Mô-gôn thành lập.

C. Vương triều Gúp-ta thành lập.

D. Đế quốc Anh xâm lược và lật đổ Vương triều Mô-gôn.

Câu 8. Ghép ý ở cột A với ý ở cột B sao cho đúng thông tin của các vương triều ở Ấn Độ thời phong kiến.

Câu 9. Quan sát hình 8 và dựa vào hiểu biết của bản thân, hãy giới thiệu ngắn gọn về vua A-cơ-ba theo những gợi ý sau:

– Thuộc triều đại nào?

– Có những chính sách tiến bộ nào?

– Được đánh giá như thế nào?…

Câu 10. Cho các cụm từ: 1. Những người nằm ngoài đẳng cấp; 2. Quý tộc, tăng lữ, quan lại, vũ sĩ, địa chủ; 3. Nông dân, thợ thủ công, thương nhân; 4. Tiện dân, nô lệ. Hãy đặt các cụm từ trên vào các ô A, B, C, D trong sơ đồ 8 sao cho đúng với sự phân hoá xã hội Ấn Độ thời phong kiến và rút ra nhận xét.

Bài Hay  2023 1.25 Độ dốc của đồ thị vận tốc - thời gian cho chúng ta biết đại lượng nào sau đây? | SBT Vật lí 10 cánh diều

Câu 11. Chế độ Vác-na và chế độ Cax-ta ở Ấn Độ khác nhau như thế nào?

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *