2023 Giải SBT bài 8: Thực hành tìm hiểu một nền kinh tế mới nổi của Châu Á | SBT Lịch sử và Địa lí 7 cánh diều

Câu 1. Nước nào sau đây được xem là nền kinh tế lớn ở châu Á?

A. Nhật Bản.

C. Xin-ga-po.

B. Hàn Quốc.

D. In-đô-nê-xi-a.

Câu 2. Nước nào sau đây được xem là nền kinh tế mới nổi ở châu Á?

A. Trung Quốc.

B. Việt Nam.

C. Nhật Bản.

D. Lào.

Câu 3. Ngành dịch vụ phim điện ảnh và phim truyền hình nổi tiếng ở nước sau đây?

A. Ma-lay-xi-a.

B. Bru-nây.

C. Xin-ga-po.

D. Hàn Quốc.

Câu 4. Ngành công nghiệp sản xuất hàng điện tử, đồ gia dụng,… nổi tiếng ở m nào sau đây?

A. Xin-ga-po.

C. Nhật Bản.

B. Cam-pu-chia.

D. Lào.

Câu 5. Trình bày về một nền kinh tế lớn hoặc nền kinh tế mới nổi của châu Á  vào các gợi ý sau:

Bài Hay  2023 Tương tác van der Waals tồn tại giữa những A. ion. B. hạt proton. C. hạt neutron. D. phân tử. | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

– Vị trí địa lí.

– Diện tích.

– Thủ đô.

– Tổng số dân.

– GDP và GDP/người.

– Các sản phẩm của nông nghiệp, công nghiệp hoặc dịch vụ đặc trưng, nổi tiếng

 

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *