2023 Giải SBT bài 9: Văn hoá Ấn Độ thời phong kiến | SBT Lịch sử và Địa lí 7 cánh diều

Câu 1. Công trình nào sau đây không phải là thành tựu văn hoá của Ấn Độ thời phong kiến?

A. Vạn Lí Trường Thành.

C. Lăng Ta-giơ Ma-han.

C. Lăng Hu-may-un.

D. Chùa hang A-gian-ta.

Câu 2. Loại chữ viết nào sau đây là cơ sở để người dân Ấn Độ sáng tạo ra nhiều loại chữ viết khác nhau?

A. Chữ Nôm.

B. Chữ La Mã.

C. Chữ Hán.

D. Chữ Phạn.

Câu 3. Nội dung nào sau đây là một trong những đặc điểm về văn học của Ấn Độ thời phong kiến?

A. Chỉ phát triển mạnh dưới thời Vương triều Gúp-ta và Vương triều Hồi giáo Đê-li.

B. Chịu ảnh hưởng lớn từ các loại hình văn học của châu Âu.C. Chịu ảnh hưởng từ tôn giáo và có nhiều thể loại khác nhau.

Bài Hay  2023 Giải SBT ngữ văn 7 cánh diều bài 2: Thơ bốn chữ, thơ năm chữ | SBT Ngữ Văn 7 tập 1 cánh diều

D. Chỉ phát triển mạnh dưới thời kì Vương triều Hồi giáo Đê-li và Vương triều

Câu 4. Chùa hang A-gian-ta là công trình kiến trúc của Ấn Độ chịu ảnh hưởng của tôn giáo nào sau đây?

A. Phật giáo.

B. Giai-na giáo.

C. Hồi giáo.

D. Ấn Độ giáo.

Câu 5. Đặt các cụm từ cho sẵn sau đây vào chỗ chấm (…) để có nội dung đúng về thành tựu văn hoá của Ấn Độ thời phong kiến: A. Ca-li-đa-xa; B. chữ viết và văn học; C. tôn giáo; D. Mô-gôn; E. Sơ-cun-to-la.

1. Thành tựu văn hoá của Ấn Độ được thể hiện trên nhiều lĩnh vực khác nhau, như tôn giáo, … (1), kiến trúc và điêu khắc.

2. Thời Gúp-ta, … (2) là ngôi sao sáng của sân khấu và văn học Ấn Độ, với hai tác phẩm bất hủ là khúc bi ca Sứ mây và vở kịch … (3).

Bài Hay  2023 Giải VBT Toán 3 Kết nối bài 26 Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số | VBT toán 3 kết nối tri thức

3. Kiến trúc của Ấn Độ có nhiều loại hình như đền, chùa, lâu đài, tháp, lăng với các loại hình kiến trúc đều chịu ảnh hưởng của (4). Trong đó, lăng Ta-giơ Ma-han thời … (5) được ví như “Viên ngọc của những đền đài Ấn Độ”.

Câu 6. Quan sát hình 9 và dựa vào hiểu biết của bản thân, hãy giới thiệu ngắn gọn về lăng Ta-gio Ma-han theo những gợi ý sau:

Được xây dựng vào thời gian nào?

– Đặc điểm nổi bật của công trình là gì?

– Giá trị của công trình?

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *