2023 Hãy đánh dấu (V) vào ô trước vai trò của trồng trọt ở Việt Nam. | SBT công nghệ 7 chân trời

1. Hãy đánh dấu (V) vào ô trước vai trò của trồng trọt ở Việt Nam.

[] Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người.

[] Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

[] Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi.

[] Cung cấp nguyên liệu cho xuất khẩu.

[] Cung cấp lương thực, thực phẩm cho các nước khác.

[] Tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động

[] Tạo môi trường sống trong lành cho con người.

[] Tạo sản phẩm sạch cho cộng đồng.

2. Hãy đánh dấu (-) vào ô trước các triển vọng của trồng trọt ở Việt Nam.

[] Đảm bảo việc làm cho toàn bộ người dân.

[] Hưởng đến việc hình thành các vùng chuyên canh cây trồng.

[] Áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong trồng trọt.

Bài Hay  2023 Cho tam giác ABC có BC = 9 cm, AB = 1 cm. | SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo

[] Tăng cường sản xuất số lượng lớn sản phẩm trồng trọt để làm thức ăn cho vật nuôi và thuỷ sản

[] Chú trọng tiêu chuẩn về chất lượng, thương hiệu cho sản phẩm trồng trọt nhằm đáp ứng nhu cầu thị trưởng trong nước và xuất khẩu.

3. Em có sở thích và năng khiếu gì phù hợp với nghề trồng trọt?

4. Nước ta có bao nhiêu nhóm cây trồng phổ biến?

A. 3 nhóm.

B. 4 nhóm.

C. 5 nhóm.

D. 6 nhóm.

5. Hãy đánh dấu (x) vào ô trước lí do cây lương thực được trồng nhiều ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.

[] Do đất phủ sa màu mỡ phù hợp cho cây lương thực phát triển, năng suất cao.

[] Do Nhà nước quy định về việc trồng cây lương thực.

[] Do nhiệt độ ổn định, lượng mưa lớn thích hợp với điều kiện phát triển của cây lương thực.

Bài Hay  2023 Hãy viết các góc $\widehat{A},\widehat{B},\widehat{C}$ của tam giác ABC theo thứ tự giảm dần các trường hợp sau: | SBT Toán 7 Kết nối tri thức

[] Do mạng lưới sông ngòi, kênh, rạch chằng chịt, thuận lợi cung cấp nước tưới cho cây lương thực.

[] Do người dân có kinh nghiệm đối với việc trồng cây lương thực.

[] Do người dân cần lương thực trong cuộc sống hằng ngày.

1.

[ x ] Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người.

[ x ] Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

[ x ] Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi.

[ x ] Cung cấp nguyên liệu cho xuất khẩu.

[] Cung cấp lương thực, thực phẩm cho các nước khác.

[ x ] Tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động

[] Tạo môi trường sống trong lành cho con người.

[ x ] Tạo sản phẩm sạch cho cộng đồng.

2.

[] Đảm bảo việc làm cho toàn bộ người dân.

[] Hưởng đến việc hình thành các vùng chuyên canh cây trồng.

[ x ] Áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong trồng trọt.

[] Tăng cường sản xuất số lượng lớn sản phẩm trồng trọt để làm thức ăn cho vật nuôi và thuỷ sản

Bài Hay  2023 3. Ghi lại những quy định của cộng đồng em đã tìm hiểu được và chia sẻ với bạn em đã thực hiện những quy định này ở mức độ nào. | SBT hoạt động trải nghiệm 10 kết nối

[ x ] Chú trọng tiêu chuẩn về chất lượng, thương hiệu cho sản phẩm trồng trọt nhằm đáp ứng nhu cầu thị trưởng trong nước và xuất khẩu. 

3.

– Em thích tưới cây, và dọn cỏ trong vườn

4. C

5.

[ x ] Do đất phủ sa màu mỡ phù hợp cho cây lương thực phát triển, năng suất cao.

[] Do Nhà nước quy định về việc trồng cây lương thực.

[ x ] Do nhiệt độ ổn định, lượng mưa lớn thích hợp với điều kiện phát triển của cây lương thực.

[ x ] Do mạng lưới sông ngòi, kênh, rạch chằng chịt, thuận lợi cung cấp nước tưới cho cây lương thực.

[ x ] Do người dân có kinh nghiệm đối với việc trồng cây lương thực. 

[ x ] Do người dân cần lương thực trong cuộc sống hằng ngày.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *