2023 Hãy đánh dấu (-) vào ô trước phương tiện và cách thức gieo trồng có thể sử dụng khi trồng cây trong chậu. | SBT công nghệ 7 chân trời

8. Hãy đánh dấu (-) vào ô trước phương tiện và cách thức gieo trồng có thể sử dụng khi trồng cây trong chậu.

[] Gieo thủ công.

[] Gieo bằng máy.

[] Gieo vãi.

[] Gieo theo hàng

[] Gieo vào hốc.

[ X ] Gieo thủ công.

[] Gieo bằng máy.

[] Gieo vãi.

[] Gieo theo hàng

[] Gieo vào hốc.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 1.21 Một người đi xe đạp đang đi với vận tốc không đổi là 5,6 m/s theo hướng đông thì quay xe và đi với vận tốc 5,6 m/s theo hướng bắc | SBT Vật lí 10 cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *