2023 Hãy điền số thứ tự vào chỗ trống sao cho phù hợp với các bước trong quy trình trồng trọt. | SBT công nghệ 7 chân trời

20. Hãy điền số thứ tự vào chỗ trống sao cho phù hợp với các bước trong quy trình trồng trọt

Bước……….Chuẩn bị đất trồng.

Bước………Chăm sóc.

Bước………….Thu hoạch

Bước…………Chuẩn bị giống cây trồng.

Bước1: Chuẩn bị đất trồng.

Bước 3: Chăm sóc.

Bước 4: Thu hoạch 

Bước 2: Chuẩn bị giống cây trồng.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Nửa mặt phẳng không bị gạch (không kể d) ở Hình 3 là miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây? | SBT toán 10 Cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *