2023 Hãy phân tích các nguồn thức ăn cho chăn nuôi ở nước ta. | sgk Địa lý lớp 12

Câu 4: Hãy phân tích các nguồn thức ăn cho chăn nuôi ở nước ta.

Các ý chính:

  • Lương thực cung cấp thức ăn cho chăn nuôi.
  • Các đồng cỏ
  • Ngành công nghiệp chế biến thủy hải sản cung cấp nguyên liệu cho ngành chế biến thức ăn gia súc

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Sắp xếp các số $\left | -4\right |; \sqrt{5}; \left | \frac{-11}{3} \right |; \sqrt{64}; \frac{-7}{3}$ theo thứ tự tăng dần là: | SBT Toán 7 Cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *