2023 Hãy tìm hiểu về cây trồng biến đổi gene và viết một đoạn văn ngắn khoảng 1 000 từ nói về những thực phẩm biến đổi gene có nguồn gốc thực vật trên thị trường hiện nay.

36.10. Hãy tìm hiểu về cây trồng biến đổi gene và viết một đoạn văn ngắn khoảng 1 000 từ nói về những thực phẩm biến đổi gene có nguồn gốc thực vật trên thị trường hiện nay.

Đoạn văn cần thể hiện được:

1) Khái niệm cây trồng biến đổi gene (Genetically Modifed Crop – GMC): là loại cây trồng được lai tạo bằng cách sử dụng các kĩ thuật của công nghệ sinh học hiện đại, hay còn gọi là kĩ thuật di truyền, công nghệ gene hay công nghệ DNA tái tổ hợp, để chuyển một hoặc một số gene chọn lọc nhằm tạo ra cây trồng mang tính trạng mong muốn.

Bài Hay  2023 Các nguyên tố halogen thuộc nhóm nào trong bảng tuần hoàn? A. VIIIA. B. VIA C. VIIA. D. IIA. | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

2) Đặc điểm của các thực vật biến đổi gene.

3) Tên một số thực vật biến đổi qgene hiện nay, một số thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật biến đổi gene.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *