2023 Hãy tính hoá trị của đồng và sắt trong các hợp chất sau: $Cu(OH)_{2}$, $Fe(NO)_{3}$ (Biết hoá trị của nhóm OH là I và của nhóm NO; là I).

7.11. Hãy tính hoá trị của đồng và sắt trong các hợp chất sau: $Cu(OH)_{2}$,  $Fe(NO)_{3}$ (Biết hoá trị của nhóm OH là I và của nhóm NO; là I).

  • Trong $Cu(OH)_{2}$: Hoá trị của Cu là II.
  • Trong $Fe(NO)_{3}$: Hoá trị của Fe là II.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Viết ý nghĩa của việc chọn nghề hợp với mình | SBT Hoạt động trải nghiệm 7 chân trời sáng tạo bản 2

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *