2023 Hãy vẽ sơ đồ biểu diễn sự hình thành liên kết cộng hoá trị trong các phân tử sau, sử dụng các dấu chấm để biểu diễn các electron (tương tự như hình 6.5 trang 38 SGK):

6.11. Hãy vẽ sơ đồ biểu diễn sự hình thành liên kết cộng hoá trị trong các phân tử sau, sử dụng các dấu chấm để biểu diễn các electron (tương tự như hình 6.5 trang 38 SGK):

a)  Chlorine, $Cl_{2}$

b) Hydrogen sulphide, $H_{2}$S

c) Carbon dioxide, $CO_{2}$S

a)  Chlorine, $Cl_{2}$

b) Hydrogen sulphide, $H_{2}$S

c) Carbon dioxide, $CO_{2}$S

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Trong mỗi hình dưới đây, hãy chỉ ra một cặp tam giác bằng nhau và giả thích vì sao chúng bằng nhau. | SBT Toán 7 Kết nối tri thức

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *