2023 Hãy vẽ sơ đồ hình thành liên kết ion trong các phân tử sau, sử dụng các dấu chấm để biểu diễn các electron (tương tự hình 6.2 trang 37 SGK):

6.9. Hãy vẽ sơ đồ hình thành liên kết ion trong các phân tử sau, sử dụng các dấu chấm để biểu diễn các electron (tương tự hình 6.2 trang 37 SGK):

a) Lithium fluoride (LiF).

b)  Calcium oxide (CaO).

c)  Potassium oxide ($K_{2}O$).

Sơ đồ tạo thành liên kết ion trong các phân tử:

a) lithium fluoride (LiF)

b) Calcium oxide (CaO)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Nội dung nào sau đây không phải là trụ cột của toàn cầu hoá? | SBT Lịch sử 10 Cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *