2023 Hãy xác định hoá trị của các nguyên tố C, Si trong các hợp chất sau:

7.8. Hãy xác định hoá trị của các nguyên tố C, Si trong các hợp chất sau:

a)  $CCl_{4}$ biết trong hợp chất này Cl có hoá trị I.

b) $SSiO_{2}$  biết trong hợp chất này O có hoá trị lÌ.

a) Trong hợp chất  $CCl_{4}$ ,C có hoá trị IV.

b) Trong hợp chất $SSiO_{2}$ , SI có hoá trị IV.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Giải câu 2 bài ôn tập phép nhân và phép chia hai phân số | sgk Toán lớp 5

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *