2023 Hiện tượng cây phát triển về phía có nguồn dinh dưỡng gọi là


32.5. Hiện tượng cây phát triển về phía có nguồn dinh dưỡng gọi là

A. tính hướng tiếp xúc.

B. tính hướng sáng.

C. tính hướng hoá.

D. tính hướng nước.


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 4. Viết nhận xét, đánh giá các hành vị, việc làm của các tố chức, cá nhân trong việc tham gia bảo tồn cảnh quan thiên nhiên. | SBT hoạt động trải nghiệm 10 kết nối

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *