2023 Hiện tượng nào dưới đây là tập tính bẩm sinh ở động vật?

33.3. Hiện tượng nào dưới đây là tập tính bẩm sinh ở động vật?

A. Ve sầu kêu vào ngày hè oi ả.

B. Sáo học nói tiếng người.

C. Trâu bò nuôi trở về chuồng khi nghe tiếng kẻng.

D. Khi tập đi xe đạp.

  • A. Ve sầu kêu vào ngày hè oi ả.

=> Tập tính bẩm sinh là những hoạt động cơ bản của động vật, có từ khi sinh ra, được di truyền từ bố mẹ, đặc trưng cho loài. + Tập tính học được là loại tập tính được hình thành trong quá trình sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Tô màu đường đi để giúp bạn nhỏ đưa thư, biết rằng trên đường đi có các bức thư ghi từ ngữ chỉ phẩm chất. | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *