2023 Hình 10.5 là đồ thị quãng đường – thời gian của một người đổi xe đạp và một người đi mô tô. Biết mô tô chuyển động nhanh hơn xe đạp.

10.7. Hình 10.5 là đồ thị quãng đường – thời gian của một người đổi xe đạp và một người đi mô tô. Biết mô tô chuyển động nhanh hơn xe đạp.

a) Đường biểu diễn nào ứng với chuyển động của xe đạp?

b) Tính tốc độ của mỗi chuyển động.

c) Sau bao lâu thì hai xe gặp nhau?

a) Đường biểu diễn 2.

b) Vxe đạp = 20 km/h và Vmoto = 60 km/h.

c) Sau 1h tính từ lúc người đi mô tô bắt đầu chuyển động.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Viết lời chúc hoặc lời hứa trong thư thăm hỏi người thân. | Giải tiếng việt 3 tập 1 chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *