2023 Hình 3.2 mô tả các nguyên tử X, Y, Z và T:

3.6. Hình 3.2 mô tả các nguyên tử X, Y, Z và T:

Hãy sử dụng Bảng 3.1 trang 21 SGK và cho biết các nguyên tử X, Y, Z,T thuộc các nguyên tố hoá học nào. Các nguyên tử nào có cùng số lớp electron?

  • Nguyên tử X là nguyên tử hydrogen; nguyên tử Y là nguyên tử helium; nguyên tử Z là nguyên tử carbon; nguyên tử T là nguyên tử neon. Nguyên tử hydrogen và nguyên tử helium có cùng số lớp electron; nguyên tử carbon và nguyên tử neon có cùng số lớp electron.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 https://tech12h.com/de-bai/dien-d-s.html-1

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *