2023 Hình ảnh dưới đây cho thấy con người đã vận dụng sinh sản hữu tính để làm gì? Hãy mô tả các bước cụ thể.

38.8. Hình ảnh dưới đây cho thấy con người đã vận dụng sinh sản hữu tính để làm gì? Hãy mô tả các bước cụ thể.

Thụ phấn nhân tạo:

  • Bước 1. Quét hạt phấn từ hoa đực.
  • Bước 2. Đưa hạt phấn đã quét lên đầu nhuy hoa cái.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Dựa theo cách viết của bạn Bống, hãy viết một đoạn nhật kí về một việc đáng nhớ em đã làm hôm nay và cảm nghĩ của em. | VBT Tiếng Việt 3 Cánh diều tập 1

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *