2023 Hình bên chứng minh cho hiện tượng cảm ứng nào ở thực vật?

32.3. Hình bên chứng minh cho hiện tượng cảm ứng nào ở thực vật?

A. Tính hướng đất âm của rễ, hướng sáng dương của thân.

B. Tính hướng tiếp xúc.

C. Tính hướng hoá.

D. Tính hướng nước.

  • A. Tính hướng đất âm của rễ, hướng sáng dương của thân.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Hãy chọn đáp án đúng trong các câu hỏi sau: | SBT lịch sử 10 chân trời

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *