2023 Hình dưới đây biểu diễn đồ thị quãng đường – thời gian chuyển động của một con mèo.

9.8. Hình dưới đây biểu diễn đồ thị quãng đường – thời gian chuyển động của một con mèo. 

a) Sau 8 s kể từ lúc bắt đầu chuyển động, con mèo đi được bao nhiêu mét?

b) Xác định tốc độ của con mèo trong từng giai đoạn được kí hiệu (A), (B), (C), (D) trên đồ thị.

a) Sau 8 s, con mèo đi được quãng đường 10 m.

b) Tốc độ của các chặng đường:

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Trong phòng thí nghiệm, có thể điều chế khí Cl2 khi cho chất rắn nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl đặc, đun nóng? A. CaCO3. B. NaHCO3. C. FeO. D. MnO2. | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *