2023 Hình dưới đây biểu diễn đồ thị quãng đường – thời gian của một vật chuyển động trong khoảng thời gian 8 s. Tốc độ của vật là


9.3. Hình dưới đây biểu diễn đồ thị quãng đường – thời gian của một vật chuyển động trong khoảng thời gian 8 s. Tốc độ của vật là

A. 20 m/s.

B. 8 m/s.

C. 0,4m/s.

D. 2,5 m/s.


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Có mấy cách để chọn nhiều hơn một đối tượng trên vùng làm việc của Inkscape? | SBT Tin học 10 kết nối tri thức

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *