2023 Hình dưới đây mô tả một cách đo tốc độ lan truyền âm thanh trong không khí, bằng cách tạo ra tiếng thước gõ lên mặt bàn. Hai micro được kết nối với bộ đếm thời gian.

10.8. Hình dưới đây mô tả một cách đo tốc độ lan truyền âm thanh trong không khí, bằng cách tạo ra tiếng thước gõ lên mặt bàn. Hai micro được kết nối với bộ đếm thời gian. Các cảm biến gắn trong bộ đếm thời gian thu nhận tín hiệu âm thanh đến mỗi micro và hiển thị trên màn hình khoảng thời gian từ lúc micro 1 nhận tín hiệu đến lúc micro 2 nhận tín hiệu.

a) Hãy trình bày cách tính tốc độ lan truyền âm thanh trong không khí.

b) Giả sử trong một lần đo, người ta bố trí khoảng cách giữa hai micro là 1,2m và khoảng thời gian hiển thị trên màn hình của bộ đếm thời gian là 0,0035 s. Tính tốc độ lan truyền âm thanh trong không khí.

Bài Hay  2023 Giải SBT bài 6: Văn minh Ai Cập cổ đại | SBT Sử 10 Chân trời sáng tạo

a) Cách tính tốc độ truyền âm thanh:

– Đo khoảng cách s giữa hai micro.

– Đọc giá trị thời gian † hiển thị trên màn hình bộ đếm thời gian.

– Tính tốc độ theo công thức: v = $\frac{s}{t}$

b) Tốc độ lan truyền âm thanh trong không khí:

 v = $\frac{1.2}{0.0035}$ = 343 m/s

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *