2023 Hình vẽ nào sau đây mô tả đúng định luật phản xạ ánh sáng?

16.2. Hình vẽ nào sau đây mô tả đúng định luật phản xạ ánh sáng?

D. Hình (4)

=> Khi ánh sáng bị phản xạ, tia phản xạ sẽ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến của gương ở điểm tới. Góc phản xạ cũng sẽ bằng góc tới.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Giải SBT giáo dục kinh tế pháp luật cánh diều bài 3: Thị trường | SBT Giáo dục kinh tế pháp luật 10 cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *