2023 Hoa lưỡng tính là | Tech12h

37.12. Hoa lưỡng tính là

A. hoa có đài, tràng và nhuy hoa.

B. hoa có đài, tràng và nhị hoa.

C. hoa có nhị và nhuy hoa.

D. hoa có đài và tràng hoa.

  • C. hoa có nhị và nhuy hoa.

=> Hoa lưỡng tính là hoa tự thụ phấn, có cả noãn và nhị (có cả nhị lẫn nhụy trên cùng một hoa). Đa số các loài cây có hoa lưỡng tính là cây thuần chủng.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Bài tập 1. Trang 60 VBT Toán 3 tập 2 | VBT Toán 3 cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *