2023 Hoàn thành sơ đồ tìm dàn ý cho đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc với một nghệ sĩ hoặc một nhân vật trong phim hoạt hình em thích: | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

2. Hoàn thành sơ đồ tìm dàn ý cho đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc với một nghệ sĩ hoặc một nhân vật trong phim hoạt hình em thích:

a. Em có thể nêu tình cảm, cảm xúc của em với nghệ sĩ hoặc nhân vật về:

Đặc điểm ấn tượng:

Tính cách hoặc tài năng

Việc làm

Lời nói

b. Em học được điều gì từ nghệ sĩ hoặc nhân vật đó?

c. Em dùng những từ ngữ, câu văn nào để thể hiện tinh cảm, cảm xúc của mình?

Nghệ sĩ, vũ công

Đặc điểm ấn tượng: dẻo dai, dứt khoắt, uyển chuyển

Bài Hay  2023 Tốc độ của một phản ứng hoá học A. chỉ phụ thuộc vào nồng độ các chất tham gia phản ứng. B. tăng khi nhiệt độ của phản ứng tăng. C. càng nhanh khi giá trị năng lượng hoạt hoá càng lớn. D. không phụ thuộc vào diện tích bề mặt. | SBT Hoá học 10 Chân trời sáng tạo

Tính cách hoặc tài năng: Lúc mjanh mẽ, lúc dịu dàng

Việc làm: Những yêu múa, nhảy đẹp

Lời nói: nhỏ nhẹ, hấp dẫn

b. Em học được điều gì từ nghệ sĩ: Đó là sự kiên trì, làm việc gì cũng phải kiên trì

c. Chao ôi, bài múa này thật quá tuyệt vời.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *