2023 Hoàn thành sơ đồ tìm ý cho đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc với một cảnh đẹp ở quê hương hoặc nơi em ở. | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

1. Hoàn thành sơ đồ tìm ý cho đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc với một cảnh đẹp ở quê hương hoặc nơi em ở.

 

– Cảm xúc với cảnh vật: thân thương, gần gũi, êm dịu

– Kỉ biệm: Nơi gắn bó từ khi sinh ra, những kỉ niệm thân thuộc đều ở nơi này.

– Tình cảm cơn người: gắn bó, yêu thương

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Gạch dưới các từ ngữ chỉ màu đỏ có trong đoạn thơ sau: | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *