2023 Hợp chất (Z) là khoáng vật có ánh kim và sắc vàng đồng từ nhạt tới đậm.

7.20. Hợp chất (Z) là khoáng vật có ánh kim và sắc vàng đồng từ nhạt tới đậm. Màu sắc của khoáng vật này đã tạo nên tên hiệu riêng của nó là vàng của kẻ ngốc (ảnh bên), do nó trông tương tự như vàng. Trong hợp chất (Z) có 46,67% iron, còn lại là suifur.

a) Xác định công thức hoá học của hợp chất (2).

b) Tìm hiểu trên internet, em hãy cho biết tên gọi và một số ứng dụng của (2).

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Điền và chia sẻ số tiền sử dụng điện, nước của gia đình em theo gợi ý | VBT Hoạt động trải nghiệm 3 chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *