2023 Kể tên hai cây bất kì tương ứng với từng hình thức sinh sản hoặc là ví dụ của ứng dụng trong thực tiễn.

37.30. Kể tên hai cây bất kì tương ứng với từng hình thức sinh sản hoặc là ví dụ của ứng dụng trong thực tiễn.

a) Sinh sản vô tính.

b) Nhân giống sinh dưỡng từ thân cây.

c) Ghép cành.

d) Sinh sản hữu tính.

e) Phát tán của hạt nhờ gió.

a) san hô, nấm.

b) cây dâu tây, cây bạc hà.

c) cây chanh, cây đào.

d) cây bầu, cây dưa chuột.

e) hạt hoa sữa, hạt bổ công anh.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Phần trắc nghiệm | SBT Lịch sử 10 kết nối tri thức

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *