2023 Kể tên những yếu tố ảnh hưởng đến sự thụ phấn ở thực vật.

38.9. Kể tên những yếu tố ảnh hưởng đến sự thụ phấn ở thực vật.

  • Nhiệt độ, độ ẩm, gió.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Cả hộp sữa cân nặng bao nhiêu gram | VBT Toán 3 chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *