2023 Kể tên những yếu tố ảnh hưởng đến sự thụ tinh ở động vật.

38.10. Kể tên những yếu tố ảnh hưởng đến sự thụ tinh ở động vật.

  • Nhiệt độ, độ ẩm, thức ăn

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 https://tech12h.com/de-bai/2-so.html-1

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *