2023 Kết quả của phép tính 1 : 1(3) bằng:

2.7. Kết quả của phép tính 1 : 1(3) bằng:

A. 0,(75);

B. 0,3;

C. 0,(3);

D. 0,75.

Hãy chọn câu trả lời đúng.

=>Đáp án đúng là D

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Động cơ đốt trong được phát minh trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất có ý nghĩa | SBT Lịch sử 10 Cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *