2023 Kết quả phép tính $(\frac{-7}{8} / \frac{5}{16}) x ( \frac{1}{2} + \frac{1}{3})$ là: | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 46: Kết quả phép tính $(\frac{-7}{8} / \frac{5}{16}) \times ( \frac{1}{2} + \frac{1}{3})$ là: 

A. $\frac{-7}{6}$

B. $\frac{-7}{3}$

C. $\frac{-5}{6}$

D. $\frac{-5}{3}$

$(\frac{-7}{8} / \frac{5}{16}) \times ( \frac{1}{2} + \frac{1}{3})$

= $\frac{-14}{5} \times \frac{5}{6}$

= $ \frac{-7}{3}$

=> Đáp án: B. $\frac{-7}{3}$

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Giải VBT Toán 3 cánh diều tập 2 bài 61: Làm quen với chữ số La Mã | VBT Toán 3 cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *