2023 Khẳng định nào dưới đây không đúng?

1.3. Khẳng định nào dưới đây không đúng?

A. Dự báo là kĩ năng cần thiết trong nghiên cứu khoa học tự nhiên.

B. Dự báo là kĩ năng không cần thiết của người làm nghiên cứu.

C. Dự báo là kĩ năng dự đoán điều gì sẽ xảy ra dựa vào quan sát, kiến thức,

suy luận của con người,… về các sự vật, hiện tượng.

D. Kĩ năng dự báo thường được sử dụng trong bước dự đoán của phương pháp tìm hiểu tự nhiên.

  • B. Dự báo là kĩ năng không cần thiết của người làm nghiên cứu.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Điển các cụm từ sau: vận động, vitamin, tiêm phòng, năng lượng vào đoạn thông tin mô tả biện pháp chăn nuôi vật nuôi đực giống dưới đây cho phủ hợp: | SBT công nghệ 7 chân trời

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *