2023 Khi con ong bay ổi tìm mật thì đập cánh 880 lần trong 2 s, còn khi đã kiếm đủ mật bay về tổ thì đập cánh 600 lần trong 2 s. Nghe tiếng kêu vo ve của ong, em có thể biết được ong đang ởi tìm mật hay đang chở mật về tổ không? Giải thích.

13.10*. Khi con ong bay ổi tìm mật thì đập cánh 880 lần trong 2 s, còn khi đã kiếm đủ mật bay về tổ thì đập cánh 600 lần trong 2 s. Nghe tiếng kêu vo ve của ong, em có thể biết được ong đang ởi tìm mật hay đang chở mật về tổ không? Giải thích.

  • Tân số dao động của cánh ong khi bay đi tìm mật là: 440 Hz. Tần số dao động của cánh ong khi bay chở mật về tổ là: 300 Hz.
Bài Hay  2023 Giải VBT bài 4 Em bắt đầu sử dụng máy tính | VBT Tin học 3 Cánh diều

=> Vậy khi con ong bay ổi tìm mật thì tần số vỗ cánh lớn hơn khi chở mật bay về tổ. Do đó, nghe tiếng kêu vo ve của ong, ta có thể biết được ong đang đi tìm mật hoặc đang chở mật về tổ.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *